Läsning under julkonserter med Maria Magdalena kammarkör i Maria Magdalena kyrka.
Sång och recitation i Öhrwalls Gaudete under Julbönen, under ledning av Mats Nilsson.