Konsert i Maria Magdalena kyrka
Recitation i Öhrwalls Mariamusik, med Maria Magdalena Kammarkör, stråkensemble, blåsare och slagverk,
under ledning av Mats Nilsson
Mer info, klicka här