Mer info om projektet ”Bodells episod” här
Foto: Susanna Olsson