”We have to go” visas på Sveriges kortfilmfestival  5-7 april (program för festivalen här )
och på LA Shortfilmfestival 9-10 mars (program för festivalen här ) Se filmen här