Föreställningen ”Konst kultur oh demokrati” spelar på Folk och kultur!

Mer info här